Categories
Без категория

Инициатива за развитие на публично-частно партньорство

raw/uploads/WENETC/logos.gif

 

С официално откриване и пресконференция на 25 февруари стартира изпълнението на съвместен проект „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” на Общините Хитрино, Венец и Каолиново, финансиран по Приоритетна ос I. “Добро управление”, Подприоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет” (бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проектът, в който Община Хитрино е водеща организация е на обща стойност 500 250 лева. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца.

 

Добавена от: Антон Димитров, на 2009-03-19

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

СФ = 95% х /БУ х ЕРС/ + ДМТБ х БУ + 5%Р

 

отвори файла

Вашият коментар