Община Венец

Образци на декларации по Закона за противодействие на корупцията.

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК –   /Приложение №1 /

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК – / Приложение №2 /

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.49, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията на общински съветници в Община Венец