Община Венец

Образци на декларации по Закона за противодействие на корупцията.

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК –   Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК –  Приложение №2

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.49, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията на общински съветници в Община Венец

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията

 

Skip to content