Община Венец

Програма за управление на Община Венец за мандат 2019-2023година

Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на Община Венец през 2021г.

Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на Община Венец през 2020г.