Община Венец

Програма за управление на Община Венец за мандат 2023-2027година

Програма за управление на Община Венец за мандат 2019-2023година

Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на Община Венец през 2023г.

Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на Община Венец през 2022г.

Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на Община Венец през 2021г.

Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на Община Венец през 2020г.

Skip to content