Община Венец

Дата на публикуване: 03.01.2023

Какво е работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО)?

Стандартно работно време от 8:00 до 16:30 часа (без прекъсване) от понеделник до петък.

Въпроси и отговори свързани с Административното обслужване в община Венец

Как да получа дубликат на акт за раждане от упълномощено лице?

Може да получите дубликат на акта за раждане, ако упълномощите някой, но в нотариално завереното пълномощно е необходимо изрично да бъде упоменато,че трябва да се издаде Акт за раждане.

Как да получа удостоверение за семейно положение?

Удостоверение за семейно положение можете да получите от всяка община в Република България. За това е необходимо да се попълни искане за издаване на удостоверение.

Как да получа многоезично извлечение от акт за граждански брак?

За да получите многоезичен акт за брак е необходимо да попълните заявление или да упълномощите Ваш близък или роднина.

Какви документи са необходими за промяна на настоящ/постоянен адрес?

За да си направите адресна регистрация на територията на община Венец е необходимо собственикът на имота да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви в неговия имот.

Какво е необходимо за бракуване на МПС?

Необходимо е да донесете удостоверение за дерегистрация, след като сте го бракували в КАТ Шумен. Данък МПС дължите до месеца в който е бракуван автомобила.

Какво да направя при продажба на МПС?

Трябва да предоставите копие от договора за продажба на МПС.

Какво да направя при покупка на МПС?

Трябва да предоставите копие от договора за покупка, копие на големия талон от КАТ, да попълните декларация по чл.54, да се представи квитанция за платен местен данък – 3 %. Образец на декларацията ще получите на място.

Как да се освободя от такса сметосъбиране и сметоизвозване при условие, че не живея там и не стопанисвам имота си в Община Венец?

С декларация се освобождава само таксата за сметосъбиране и сметоизвозване. Имоти в община Венец се освобождават от сметосъбиране и сметоизвозване, като се подаде Декларация за освобождаване до края на текущата година и важи само за една година – следващата.
Декларацията може да се изтегли за попълване, да се разпише и да се изпрати по пощата на адрес: ОБЩИНА ВЕНЕЦ – МДТ, с.Венец , ул. “Кирил и Методий” № 24 или на e-mail: obs_vn@abv.bg.
Декларация за освобождаване на част от таксата за битови отпадъци можете да намерите в раздел Административно обслужване, подраздел Административни услуги /Местни данъци и такси/.

Skip to content