Община Венец

Покана за редовно заседание на Общински съвет Венец, насрочено за провеждане на 30.05.2024 г.

дата на публикуване: 27.05.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство насрочено за провеждане на 25.04.2024 г.

дата на публикуване: 23.04.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика насрочено за провеждане на 25.04.2024 г.

дата на публикуване: 23.04.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика насрочено за провеждане на 25.04.2024 г.

дата на публикуване: 23.04.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика насрочено за провеждане на 25.04.2024 г.

дата на публикуване: 23.04.2024г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет Венец, насрочено за провеждане на 26.04.2024 г.

дата на публикуване: 23.04.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство насрочено за провеждане на 21.03.2024 г.

дата на публикуване: 18.03.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика насрочено за провеждане на 21.03.2024 г.

дата на публикуване: 18.03.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика насрочено за провеждане на 21.03.2024 г.

дата на публикуване: 18.03.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика насрочено за провеждане на 21.03.2024 г.

дата на публикуване: 18.03.2024г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет Венец, насрочено за провеждане на 22.03.2024 г.

дата на публикуване: 18.03.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство насрочено за провеждане на 15.02.2024 г.

дата на публикуване: 12.02.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика насрочено за провеждане на 15.02.2024 г.

дата на публикуване: 12.02.2024г.

Покана за заседание на постоянна комисия по Образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика насрочено за провеждане на 15.02.2024 г.

дата на публикуване: 12.02.2024г.

Покана за съвместно заседание на постоянни комисии при Общински съвет Венец, насрочено за провеждане на 15.02.2024 г.

дата на публикуване: 12.02.2024г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет Венец, насрочено за провеждане на 16.02.2024 г.

дата на публикуване: 12.02.2024г.

Skip to content