Община Венец

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административно обслужване през 2023г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административно обслужване през 2022г.

Skip to content