Община Венец

Заповеди за учредено право на строеж

дата на публикуване: 14.09.2022г.

Заповед №167/23.05.2022г. относно предприемане на мерки за опазване на липовите дървета от увреждане

дата на публикуване: 23.05.2022г.

Заповед №113/04.04.2022г. относно определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон в горите

дата на публикуване: 04.04.2022г.

Заповед №108/28.03.2022г. относно определяне работно време за служителите работещи в Центъра за административно обслужване на гражданите и бизнеса от 08.00ч. до 16.30ч. без прекъсване

дата на публикуване: 28.03.2022г.

Заповед №064/23.02.2022г. относно забрана продажбата в района на Община Венец на диворастящи застрашени и защитени растения и видове под ограничителен режим на ползване

дата на публикуване: 23.02.2022г.

Заповед №023/28.01.2022г. относно забрана на пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир

дата на публикуване: 28.01.2022г.

Заповед №382 от 12.11.2020г. относно зимната подготовка

дата на публикуване: 12.11.2020г.