Община Венец

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Нехрибан Османова  Ахмедова

Родена на 01.05.1974  г.в гр. Шумен

Средно образование: СОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Венец

Висше образование: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски гр. Шумен”,  Математика и информатика, Учител по математика и информатика, степен магистър

Трудов стаж:

1998 г.- 2000 г.Общински център за работа с деца с. Венец; Създава и ръководи ученически клубове по интереси към Общинския център за работа с деца. Работи активно за обогатяване на знанията и уменията на учениците, като предпоставка за творческо развитие на техните дарби и широк хоризонт за професионално ориентиране.

2000 г. – 2005 г. – СОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Венец -Учител по математика и информатика

2005 г. – 2007 г. – СОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Венец – Директор в СОУ. Работи по Националните програми на Министерството на образованието, младежта и науката за подобряване на материално-техническата база в училището и въвеждане на информационните технологии в урочната дейност. Стимулира педагогическия колектив за включване в различни квалификационни форми с цел постигане на качествен образователен процес. Работи целенасочено с родителите на учениците за постигане на съпричастност към живота в училището.

07.11.2007 г. –  Община Венец – Кмет на Община.
Като ръководител в местната изпълнителна власт работи активно за подобряване на инфраструктурата, чрез реализация на проекти по оперативни програми, финансирани от различни европейски фондове. Амбициите й са да постигне по-качествен живот в община Венец. Има установени позитивни отношения в ръководството на държавната власт и богат опит в изготвянето на европейски проекти. В тази посока са насочени надеждите и перспективите й.

Skip to content