Община Венец

СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕНЕЦ 

МАНДАТ 2023 – 2027

No.
Име, презиме и фамилия
Населено място
1.
Сюлейман Мехмед Сюлейман
с. Ясенково
2.
Къймет Юсуф Исмаил
с. Венец
3.
Мохамед Кяшиф Сали
с. Ясенково
4.
Синан Нурулов Халилов
с. Изгрев
5.
Бахри Ахмедов Мехмедов
с. Борци
6.
Недрет Ахмед Мехмед
с. Буйновица
7.
Сали Ефрахим Мустафа
с. Ясенково
8.
Илхан Ахмедов Сейфулов
с.Венец
9.
Ибрахим Реджебов Ибрямов
с. Дренци
10.
Леман Аптулла Насуф
с.Ясенково
11.
Хюсеин Ердинч Хюсеин
с.Капитан Петко
12.
Ръфкъ Неджат Хюсеин
с.Изгрев
13.
Метхи Кадир Сали
с.Ясенково
14.
Али Мустафов Алиев
с.Борци
15.
Сехер Махмуд Юсуф
с. Изгрев
16.
Бирджан Ердоанов Касперов
с. Ясенково
17.
Орхан Велиев Кърджалиев
с.Венец

дата на актуализация: 14.11.2023г.

Skip to content