Община Венец

За да дадете своето мнение относно обслужването в Центъра за административно обслужване, моля попълнете анкетната карта
АНКЕТНА КАРТА
За да дадете своето мнение относно обслужването в Центъра за административно обслужване, моля попълнете анкетната карта

1.Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване в Община Венец?*

2.С какъв проблем и на кое работно място дойдохте за съдействие?*

3.Какво е Вашето мнение за работата на общинските служители, обслужващи посетените от Вас работни места?*

3.1 Служителите са вежливи и приветливи:*

3.2 Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно:*

3.3 Обслужването е ефективно, сроковете се спазват:*

4.Вашите препоръки за подобряване обслужването в Центъра за административно обслужване в Община Венец?*

Skip to content