Община Венец

 

 

Вх.№

 

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията
Вид на декларацията по чл.49, ал.1, т.2

част ІI

01
30.11.2023 г.
Насуф Якуб
Кмет на кметство Ясенково
по чл.49,ал.1, т.2

встъпителна

02
04.12.2023 г.
Джемал Хюсеин
Кмет на кметство Денница
по чл.49,ал.1, т.2

встъпителна

03
06.12.2023 г.
Кенан Кязим
Кмет на кметство Черноглавци
по чл.49,ал.1, т.2

встъпителна

04
07.12.2023 г.
Недредин Мехмедов
Кмет на кметство Страхилица
по чл.49,ал.1, т.2

встъпителна

05
07.12.2023 г.
Валентин Рашков
Кмет на кметство Черноглавци

/мандат 2019-2023 г./

по чл.49,ал.1, т.2

заключителна

06
07.12.2023 г.
Метхи Сали
Кмет на кметство Ясенково

/мандат 2019-2023 г./

по чл.49,ал.1, т.2

заключителна

Skip to content