Община Венец

Вх.№ 
Дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията
01
06.12.2023 г.
Председател на Общински съвет
по чл.49, ал.1, т.1
02
06.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
03
06.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
04
06.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
05
06.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
06
06.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
07
06.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
08
07.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
09
07.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
10
07.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
11
07.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
12
07.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
13
07.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1
14
08.12.2023 г.
Общински съветник
по чл.49, ал.1, т.1

 

Skip to content