Община Венец

В периода 26 – 28 март се проведе 46-ата пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. На нея бе отбелязана и   30–ата годишнина на Конгреса. Българската делегация бе представлявана от кметовете на общините Каварна – Елена Балтаджиева, Венец – Нехрибан Ахмедова, Мирково – Цветанка Йотина. Те бяха придружени от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева, която участва и в заседанието на директорите на асоциациите – членове на Мрежата на асоциациите на местните власти от ЮИЕ (НАЛАС), на 27 и 28 март.

През първия ден от сесията основен акцент бе представянето на информация от българската делегация за напредъка по изпълнението на Препоръка 460 (2021) на Конгреса за прилагането на Европейската харта за местното самоуправление в България. Докладването е част от решението на Комисията по мониторинг от септември 2022 г. за извършване на средносрочни прегледи на изпълнението на препоръките във всички страните, които са преминали традиционната процедура по мониторинг. То има за цел да укрепи прилагането на препоръките и при необходимост да приоритизира теми за постмониторингов диалог.

От Съвета на Европа ще изпратят писмо до българските власти за коментари по изпълнението на препоръките.

Четете констатациите, които представи българската делегация ТУК.

Акценти във втория ден на 46-ата пленарна сесия на Конгреса на местните и регионалните власти бяха децентрализацията и междуобщинското сътрудничество, с особено внимание върху малките общини и социалната кохезия. Подчертано бе значение на демокрацията на участие и широкото включване на гражданите в решенията на местно ниво, включително открития диалог с всички представители на общността. Темата за увеличаване броя на жените политици също бе сред основните теми. Интересна гледна точка бе дадена за училищата като място, което може да се ползва като канал за комуникация и сътрудничество. В заключение бе посочено, че демокрацията е живо и развиващо се понятие, като проблемите пред нея сега не са липсата на правила или неспазването им, а упадъчното отношение към нея. Участниците подчертаха и нуждата от по-активно участие на младите хора в обществените дела.

Сесията на Конгреса завърши с обсъждане и приемане на становища за ролята на местните и регионални власти в контекста на множеството кризи.

Делегатите обсъдиха и приноса на Конгреса към Срещата на върха на ООН за бъдещето (23-24 септември 2024 г.). Като резултат от срещата се очаква държавите членки на ООН да се споразумеят за ориентиран към действия документ, наречен Пакт за бъдещето, който ще обедини световната общност около международна система, която е по-добре подготвена да управлява настоящите и бъдещите предизвикателства. 

Четете повече ТУК.

Skip to content