Община Венец

На 16 май в град София се проведе учредително заседание на постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони. Постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони (ПКЗРСР) е една от комисиите с най-широк обхват от дейности, поради това, че 215 от всички 265 общини попадат в дефиницията за селски район, според националния Стратегически план за развитие на земеделието.

Новият състав на Комисията се състои от 154 представители от 101 общини. От тях кметове са 23, председатели на общински съвети – 12, заместник-кметове – 32, 18 общински съветника и 68 общински експерти.

В учредителното заседание на комисията участваха 48 от нейните членове. Те единодушно преизбраха своя председател д-р Красмир Джонев, кмет на община Летница.

Председателят ще има 5-ма заместници, един от които е Кметът на Община Венец – Нехрибан Ахмедова.

Skip to content