Община Венец

След обявените резултати от годишния одит на интернет страниците на публичните организации и изготвения Рейтинг на активната прозрачност за 2024 г. сред българските държавни институции, фондация „Програма достъп до информация” постави община Венец на първо място по активна прозрачност в област Шумен и на пето място сред всички 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

Община Венец оглавява рейтинга с 94,5 % изпълнение на критериите за прозрачност, оценявани от фондацията, която прави постоянно наблюдение на законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България и активното им публикуване в интернет страниците на институциите.

Skip to content