Община Венец

Община Венец

Обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

дата на публикувване:20.02.2023г.

Община Венец обявява 1 свободна позиция за длъжността “Директор на ЦОП”

дата на публикувване:21.11.2022г.

Община Венец обявява нов прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги