Община Венец

Община Венец обявява 1 свободна позоция за длъжността ” Социален работник” по механизъм лична помощ

дата на публикувване:06.02.2024г.

Община Венец О Б Я В Я В А приемане на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

дата на публикувване:06.12.2023г.

Община Венец О Б Я В Я В А стартира приема на документи от кандидати за лични асистенти на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

дата на публикувване:06.12.2023г.

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги

дата на публикувване:12.10.2023г.

Обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

дата на публикувване:20.02.2023г.

Община Венец обявява 1 свободна позиция за длъжността “Директор на ЦОП”

дата на публикувване:21.11.2022г.

Община Венец обявява нов прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Skip to content