Община Венец

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ) е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализ).

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво. Срокът за обсъждането на предложението е 30 дни.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги се публикува Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните услуги на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се подават писмено до Кмета на Община Венец или на ел. поща: obs_vn@abv.bg в срок до 22 март 2023 г. включително.

Анализ на потребностите от социални услуги

Приложение № 1 Предложение за планиране на социални услуги

Приложение № 1 – желаещи

Приложение № 2 -образование

Приложение № 3 – здравеопазване

Приложение № 4 -персонал

Приложение № 5 – критерии

Приложение № 6 – схема на трансформиране

дата на публикуване: 20.02.2023г.

Skip to content