Община Венец

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ВЕНЕЦ“ СЕ УДЪЛЖАВА С ТРИ МЕСЕЦА

дата на публикуване: 01.03.2024г


Община Венец реализира Проект „Топъл обяд в Община Венец”

дата на публикуване:15.11.2023г


Обява за набиране на екип от специалисти за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по проект “Бъдеще за децата в община Венец”

дата на публикуване:09.10.2023г


Стартира проект ” Бъдеще за децата в Община Венец ” по програма ” Развитие на човешките ресурси ” 2021-2027

дата на публикуване:03.10.2023г


Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец“

дата на публикуване:28.09.2023г.


Стартира проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец”

дата на публикуване:25.09.2023г.


Обява по проект ” Укрепване на общинския капацитет в Община Венец”

дата на публикуване:15.02.2023г.


Покана за участие в информационно събитие по проект “Грижа в дома в Община Венец”

дата на публикуване:06.02.2023г.


Стартира проект ” Укрепване на общинския капацитет в Община Венец”

дата на публикуване:01.02.2023г.


Стартира проект ” Грижа в дома в Община Венец”

дата на публикуване:01.02.2023г.


Обява за набиране на документи за персонал по проект ” Грижа в дома в Община Венец”

дата на публикуване:01.02.2023г.


Обява за набиране на документи от кандидатите за потребители по проект ” Грижа в дома в Община Венец”

дата на публикуване:01.02.2023г.


ОБЩИНА ВЕНЕЦ ОБЯВЯВА прием на Заявления – декларации за получаване на топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община Венец”

дата на публикуване:29.12.2022г.


Удължаване на проект “Патронажна грижа + в Община Венец”

дата на публикуване:11.10.2022г.


Обява за набиране на документи от кандидати за детегледачки по проект “Създаване на детски кът в Община Венец”

дата на публикуване:10.10.2022г.


ОБЩИНА ВЕНЕЦ ОБЯВЯВА прием на Заявления – декларации за получаване на топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община Венец”

дата на публикуване:20.09.2022г.


Дейностите по договор „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Венец” BG05FMOP001-5.001-0198-С06 се удължават до 09.09.2022г.

дата на публикуване:06.07.2022г.


Удължаване на проект “Патронажна грижа + в Община Венец”

дата на публикуване:08.04.2022г.


Считано от 18.03.2022 г. се възобновява изпълнението на дейностите по проект “Създаване на детски кът в община Венец”, като срокът за изпълнение на проекта се удължава до 12.12.2022 г.


Обява за набиране на документи от кандидати за детегледачки по проект “Създаване на детски кът в Община Венец”

дата на публикуване:21.03.2022г.


Дейностите по договор „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Венец” BG05FMOP001-5.001-0198-С04 се удължават до 30.06.2022г.

дата на публикуване:05.01.2022г.


Дейностите по договор „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Венец” BG05FMOP001-5.001-0198-С03 се удължават до 10.12.2021г.

дата на публикуване:05.11.2021г.


КАМПАНИЯ “ПРИЕМИ МЕ” НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН

дата на публикуване:13.10.2021г.


  Дейностите по договор „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Венец” BG05FMOP001-5.001-0198-С01 се удължават до 31.10.2021г.

дата на публикуване:28.09.2021г.


  Обява за набиране на документи от кандидати за детегледачки по проект “Създаване на детски кът в Община Венец”

         Проект ” Създаване на детски кът в Община Венец”

        дата на публикуване:31.05.2021г.


         дата на публикуване:05.04.2021г.


          дата на публикуване:29.03.2021г.

Skip to content