Община Венец

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.002-0020-C01  „Укрепване на общинския капацитет в община Венец”, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз“.

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0020-С01 „Укрепване на общински капацитет в Община Венец“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027.

Община Венец обявява прием на Заявления за  длъжност “Социален работник”, на 8 часов работен ден за 1 лице.

  1. Изисквания за заемане на длъжността:
  1. Необходими документи:

Заявления за кандидатстване може да намерите в Деловодството на Общинска администрация Венец или на сайта на Община Венец.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

  1. Първи етап –подбор по документи:
  2. Втори етап– провеждане на интервю

Срок за подаване на документи  от 15.02.2023 г. до 24.02.2023 г. включително.

Кандидатите могат да подават документи от 15.02.2023 г. до 24.02.2023 г. включително, в Деловодството на Община Венец, адрес: с.Венец, ул. Кирил и Методий, №24 или на интернет страницата на общината.

Телефон за контакти: 05343 21 91 – Община Венец.

Skip to content