Община Венец

Община Венец

Проект “Целево подпомагане с топъл обяд в Община Венец”

дата на публикуване:21.04.2020г.

 

Осигуряване на топъл обяд в община Венец

Предоставяне на съпътстващи мерки по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Венец” по договор BG05FMOP001-3.002-0025-C01, операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” – BG05FMOP001-3.002 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към  Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

 

Конкурс за доставчик на социална услуга “Обществена трапезария”

  1. Заповед № 033/15.02.2018
  2. Обява
  3. Проект на договор
  4. Приложение №1
  5. Приложение №2