Община Венец

В Община Венец се реализира проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Венец”

ОБЩИНА ВЕНЕЦ започна предоставянето на топъл обяд по проект от 1 февруари 2021г.

ОБЩИНА ВЕНЕЦ обявява прием на заявления – декларации за получаване на топъл обяд в условията на COVID-19

Заявление-декларация COVID 19

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация и осигурителна информация

Skip to content