Община Венец

Обява по Заповед №338/ 25.10.2021г.

дата на публикуване: 25.10.2021г.


Обява по Заповед №336/ 21.10.2021г.

дата на публикуване: 21.10.2021г.


Обява по Заповед №289/ 14.09.2021г.

дата на публикуване: 14.09.2021г.


Обява по Заповед №274/ 07.09.2021г.

дата на публикуване: 07.09.2021г.


Обява по Заповед №226/ 04.08.2021г.

дата на публикуване: 04.08.2021г.


Обява по Заповед №141/ 17.05.2021г.

дата на публикуване: 17.05.2021г.


Съобщение за организация и провеждане на Открита процедура по предостяване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022г. на Община Венец

дата на публикуване: 01.03.2021г.


Обява по Заповед №059/ 26.02.2021г.

дата на публикуване: 26.02.2021г.


Обява по Заповед №318/ 28.09.2020г.

дата на публикуване: 28.09.2020г.


Обява по Заповед №241/ 24.07.2020г.

дата на публикуване: 24.07.2020г.


Обява по Заповед №236/ 22.07.2020г.

дата на публикуване: 22.07.2020г.


Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

дата на публикуване: 15.06.2020г.


Обява по Заповед №159/ 11.05.2020г.

дата на публикуване: 11.05.2020г.


Обява по Заповед №123/ 09.04.2020г.

дата на публикуване: 10.04.2020г.