Община Венец

Община Венец

Обявления за изготвени предварителни регистри за землищата на с.Буйновица, с.Габрица, с.Изгрев и с.Черноглавци, община Венец, област Шумен – 2023г.

Обявления за изготвени предварителни регистри за землищата на с.Буйновица, с.Габрица, с.Изгрев и с.Черноглавци, община Венец, област Шумен – 2022г.

Годишен план за паша за стопанската 2021-2022г.

Протокол от проведено заседание на комисията по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ