Община Венец

Заповед №095 от 13.03.2024г. за отлагане на търг, обявен със Заповед №078 от 06.03.2024г.

дата на публикуване:13.03.2024г.

Заповед №094 от 13.03.2024г. за отлагане на търг, обявен със Заповед №079 от 06.03.2024г.

дата на публикуване:13.03.2024г.

Заповед № ПО-09-612/25.07.2023г. за откриване процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2023/2024 година в землищата на община Венец, област Шумен

дата на публикуване:03.08.2023г.

Заповед №ПО-09-940-1/20.09.2022г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Габрица, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022г.-2023г.

дата на публикуване:28.09.2022г.

Заповед №ПО-09-863-1/08.09.2022г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Черноглавци, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022г.-2023г.

дата на публикуване:28.09.2022г.

Заповед №ПО-09-839-1/01.09.2022г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Буйновица, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022г.-2023г.

дата на публикуване:28.09.2022г.

Заповед № ПО-09-844-1/01.09.2022г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Изгрев, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022г.-2023г.

дата на публикуване:28.09.2022г.

График за провеждане на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Венец, област Шумен за 2022г.

Заповед №РД ПО-09-625-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Буйновица, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

Заповед №РД ПО-09-627-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Габрица, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

Заповед №РД ПО-09-590-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Черноглавци, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

Заповед №РД ПО-09-593-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Изгрев, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

График за провеждане на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Венец, област Шумен

Заповед № РД-04-86/03.08.2021г. за откриване процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година в землищата на община Венец, област Шумен

Заповед №35/04.02.2021г.

Skip to content