Община Венец

Заповед №РД ПО-09-625-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Буйновица, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

Заповед №РД ПО-09-627-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Габрица, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

Заповед №РД ПО-09-590-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Черноглавци, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

Заповед №РД ПО-09-593-1/16.09.2021г.  утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Изгрев, Община Венец съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021г.-2022г.

График за провеждане на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Венец, област Шумен

Заповед № РД-04-86/03.08.2021г. за откриване процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година в землищата на община Венец, област Шумен

Заповед №35/04.02.2021г.