Община Венец

Община Венец

 

Обявления за изготвени предварителни регистри за землищата на с.Буйновица, с.Габрица, с.Изгрев и с.Черноглавци, община Венец, област Шумен

дата на публикуване:04.08.2021г.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2013г. съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2012г. съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./