Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
  • чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  • т.17 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Документ за самоличност на родителите (лични карти);
  • Съобщение за раждане; (прави се от ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение; длъжностното лице по гражданското състояние, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице);
  • Декларация за припознаване (в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак).
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • Безплатно.
Срок на изпълнение:
  • 1  работен ден
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content