Община Венец

Община Венец бе класирана на първо място по прозрачност в област Шумен и на пето място сред всички институции в България за 2024 г.

Г-жа Нехрибан Ахмедова е избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони на Националното сдружение на общините в Република българия

Кметът на община Венец участва в 46-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа в Страсбург

LIGNUM Holding ще инвестира над 5 милиона лева в община Венец.

Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда

Инициатива за развитие на публично-частно партньорство

Нов шанс за Вас – ученици! /Избор на членове на Съвета на децата/

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

Skip to content