Община Венец

LIGNUM Holding ще инвестира над 5 милиона лева в община Венец.

Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда

Инициатива за развитие на публично-частно партньорство

Нов шанс за Вас – ученици! /Избор на членове на Съвета на децата/

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”