Община Венец

Община Венец

Доклад за изпълнение на ОУП на Община Венец за 2022г.

Доклад за изпълнение на ОУП на Община Венец за 2021г.