Община Венец

Община Венец

Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУП – Венец

Проект за изменение на общ устройствен план на Община Венец за изграждане на вятърен парк за производство на ЕЕ – Габрица

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ