Община Венец

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Венец (2021г. – 2027г.) през 2023 г.

дата на публикуване: 03.04.2024 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Венец (2021г. – 2027г.) през 2022 г.

дата на публикуване: 07.04.2023 г.

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Венец (2021г. – 2027г.) през 2021 г.

 дата на публикуване: 15.04.2022 г.

Skip to content