Община Венец

Община Венец

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Венец (2021г. – 2027г.) през 2022г.

дата на публикуване: 07.04.2023г.

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Венец (2021г. – 2027г.) през 2021г.

      дата на публикуване: 15.04.2022г.