Община Венец

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

Заповед №365/12.11.2021г. относно забрана за продажба на алкохолни напитки

Съобщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверения, които ще бъдат издавани на българските граждани

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед №348/29.10.2021г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Заповед №343/27.10.2021г. за образуване на две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Венец

Разяснителна кампания

Симулатор за машинно гласуване

Плакат за гласуване с машина

Съобщение за прием на заявления за гласуване в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед №302/23.09.2021г. относно образуване на избирателни секции

Заповед №301/23.09.2021г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Skip to content