Община Венец

Община Венец

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 2017г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 2021г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021г.