Община Венец

Заповед №093/30.03.2021г. относно забрана за продажба на алкохолни напитки

Заповед №085/19.03.2021г. за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Венец

Съгласно решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец. (Публикувано на 09.03.2021)

Заявлението се подава в периода от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г. (10 дни преди изборния ден и не по-късно от 3 дни преди изборния ден).

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до 31 март 2021 г. има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на Община Венец. (Публикувано на 09.03.2021)

Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите в  изборите за народни представители на 04 април 2021 г., разработени от Централна избирателна комисия:

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Заповед №062/02.03.2021г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори

Съобщение за прием на заявления за гласуване по настоящ адрес и от избиратели с трайни увреждания

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

Заповед №036/08.02.2021г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед №037/08.02.2021г. относно образуване на избирателни секции

Skip to content