Община Венец

Електронни услуги с електронен подпис във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 04 април 2021 г., разработени от държавната администрация чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, както следва:

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 – 6 от ИК) 

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Skip to content