Община Венец

Изпълнител: „ПАРТНЬОРИТЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 28.08.2014 г.

Срок за изпълнение: до 5 календарни дни от датата на получаване на заявка за доставка

Стойност на договора: 5 244,00 лв. без ДДС

 

20.04.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

08.09.2015 г. – Информация за плащания по договора

13.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content