Община Венец

Изпълнител: Обос. поз-я 1. – ЗАД „БУЛСТРАД ВИГ” АД; Обдс. поз-я 2. – ЗК „Олимпик – клон България” КТЧ; Обос. поз-я 3. – ЗК „Олимпик – клон България” КТЧ; Обос. поз-я 4. – ЗАД „ВИКТОРИЯ”; Обос. поз-я 5. – ЗК „Олимпик – клон България” КТЧ;

Дата на сключване на договора: застрахователни полици

Срок за изпълнение: до кpая на 2014 година

Стойност на договора: Обос. поз-я 1. – 3 360,00 лв.; Обдс. поз-я 2. – 2 611,57 лв.; Обос. поз-я 3. – 1 426,27 лв.; Обос. поз-я 4. –76,47 лв.; Обос. поз-я 5. – 0,20 лв. за 1 лице;

 

24.10.2014 г. – Информация за плащания по договора по ОП 2

24.10.2014 г. – Информация за плащания по договора по ОП 5

08.12.2014 г. – Информация за плащания по договора по ОП 5

06.01.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП 2

14.01.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП 5

22.01.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договор по ОП 1

22.01.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договор по ОП 2

22.01.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договор по ОП 3

22.01.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договор по ОП 4

22.01.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договор по ОП 5

Skip to content