Община Венец

Изпълнител: „ВЕСЕЛА” ООД

Дата на сключване на договора: 26.08.2014 г.

Срок за изпълнение: до 20 календарни дни от датата на получаване на заявка за доставка

Стойност на договора: 10 670,40 лв. без ДДС

 

20.01.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

08.09.2015 г. – Информация за плащания по договора

13.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content