Община Венец

Изпълнител: „КИОСК БЪЛГАРИЯ” ООД

Дата на сключване на договора: 04.08.2014 г.

Срок за изпълнение: 1 календарен ден

Стойност на договора: 19 165,83 лв. без ДДС

 

24.10.2014 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content