Община Венец

Изпълнител: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 20.05.2014 г.

Срок за изпълнение: до окончателно (финално) отчитане на дейностите по проекта

Стойност на договора: 20 160,00 лв. без ДДС

 

04.02.2015 г. – Информация за плащания по договора

12.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

18.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

18.11.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

Skip to content