Община Венец

Изпълнител: „СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ” ООД

Дата на сключване на договора: 31.01.2014 г. 

Срок за изпълнение: до издаване на Разрешение за ползване на строежа

Стойност на договора: 33 000,00  лв. без ДДС

 

17.12.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

25.12.2015 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content