Община Венец

Изпълнител: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 30.07.2013 г. 

Срок за изпълнение: 7 календарни дни

Стойност на договора: 58 000,00 лв. без ДДС

 

26.05.2015 г. – Информация за плащания по договора

26.05.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

Skip to content