Община Венец

Изпълнител: Обединение “ТИТА-7” ДЗЗД

Дата на сключване на договора: 30.05.2012 г. 

Срок за изпълнение: до получаване на окончателно плащане от ДФЗ – РА

Стойност на договора: 26 926,00  лв. без ДДС

 

17.12.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

25.12.2015 г. – Информация за плащания по договора

30.12.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

Skip to content