Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

08.10.2014 г. – Протокол №1 на комисията

08.10.2014 г. – Протокол №2 на комисията

08.10.2014 г. – Протокол №3 на комисията

08.10.2014 г. – Решение за класиране на участниците

24.10.2014 г. – Информация за освобождаване на гаранции за участие

13.11.2014 г. – Договор за обществена поръчкаПриложение №1 – Планово заданиеПриложение – Техническо предложениеПриложение – Ценово предложениеПриложение – Списък на експертитеПриложение – Становище РИОСВПриложение – Становище МК

13.11.2014 г. – Информация за освобождаване на гаранции за участие

13.11.2014 г. – Информация за сключен договор

04.02.2015 г. – Информация за плащания по договора

10.07.2015 г. – Допълнително споразумение

08.12.2017 г. – Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Skip to content