Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

23.12.2014 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІ, ОП ІІІ и ОП ІV

09.04.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІ, ОП ІІІ и ОП ІV

15.04.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІ, ОП ІІІ и ОП ІV

04.06.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІ, ОП ІІІ и ОП ІV

03.07.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІ, ОП ІІІ и ОП ІV

24.07.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение по ОП І

24.07.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение по ОП ІІ

24.07.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение по ОП ІІІ

24.07.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение по ОП ІV

Skip to content