Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

24.11.2014 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІІ и ОП V

24.11.2014 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

24.11.2014 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

23.12.2014 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП IV

23.12.2014 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІІ и ОП V

23.12.2014 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

16.01.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

16.01.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІІ и ОП V

16.01.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП IV

04.02.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

04.02.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І, ОП ІІІ и ОП V

04.02.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП IV

11.03.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП IV

03.04.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП ІII

15.04.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП IV

05.05.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

13.05.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

03.06.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП V

04.06.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

22.06.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

01.07.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

01.07.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

01.07.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП V

01.07.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП V

03.07.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

03.07.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

29.07.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

31.07.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП І

31.07.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП V

28.08.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

01.09.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І и ОП ІІ

01.09.2015 г. – Информация за плащания по договора по ОП V

07.09.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

07.09.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І И ОП ІІ

07.09.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІІ и ОП V

20.10.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І и ОП ІІ

20.10.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІІ и ОП V

11.11.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

18.11.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

18.11.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І и ОП ІІ

18.11.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІІ и ОП V

23.12.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І и ОП ІІ

23.12.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІІ и ОП V

23.12.2015 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

05.01.2016 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

21.01.2016 г. – Информация за плащания по договорите по ОП І и ОП ІІ

21.01.2016 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІІ и ОП V

21.01.2016 г. – Информация за плащания по договорите по ОП ІІ и ОП ІV

21.01.2016 г. – Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по ОП І

21.01.2016 г. – Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по ОП ІІ

21.01.2016 г. – Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по ОП ІІІ

21.01.2016 г. – Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по ОП ІV

21.01.2016 г. – Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по ОП V

21.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора по ОП І

21.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора по ОП ІІ

21.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора по ОП ІІІ

21.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора по ОП ІV

21.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора по ОП V

Skip to content