Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

04.11.2014 г. – Информация за плащания по договора

04.11.2014 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

Skip to content