Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

03.10.2014 г. – Информация за сключен договор

24.04.2015 г. – Информация за плащания по договора

28.07.2015 г. – Информация за плащания по договора

23.12.2015 г. – Информация за плащания по договора

04.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

22.01.2016 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content