Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

03.10.2014 г. – Информация за сключен договор

04.02.2015 г. – Информация за плащания по договора

12.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

16.11.2015 г. – Информация за изълнението на договор за обществена поръчка

18.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content