Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

04.11.2014 г. – Информация за плащания по договора

01.12.2014 г. – Информация за плащания по договора

05.01.2015 г. – Информация за плащания по договора

04.02.2015 г. – Информация за плащания по договора

11.03.2015 г. – Информация за плащания по договора

15.04.2015 г. – Информация за плащания по договора

05.05.2015 г. – Информация за плащания по договора

10.06.2015 г. – Информация за плащания по договора

01.07.2015 г. – Информация за плащания по договора

31.07.2015 г. – Информация за плащания по договора

02.09.2015 г. – Информация за плащания по договора

02.10.2015 г. – Информация за плащания по договора

11.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

17.12.2015 г. – Информация за плащания по договора

20.01.2016 г. – Информация за плащания по договора

29.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

05.02.2016 г. – Информация за плащания по договора

19.02.2016 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content