Община Венец

Във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, Общинска преброителна комисия – Венец обявява подбор на преброители и контрольори .

Изисквания към кандидатите:

  • Да са навършили 18 години;
  • Минимална степен на завършено образование – средно образование;
  • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография (по образец);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
  • Документ, удостоверяващ IBAN;
  • Съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Документите се приемат в административната сграда на Община Венец на адрес: с.Венец, ул. “Кирил и Методий” №24, до 30.10.2020 г.

Кандидатите ще преминат задължително обучение, а с одобрените ще бъде сключен граждански договор.

Образци на необходимите документи и допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на Община Венец в секция „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на страницата на Националния статистически институт.

Skip to content